Náš team

Areál

Naše stáj se nachází nedaleko Prahy v obci Líšnice. K dispozici máme zděnou stáj se šesti vnitřními boxy, tři venkovní boxy a dvě sedlovny. Ke stáji patří cca 10ha přilehlých pastvin a lesa. K pracovním účelům náš areál poskytuje zastřešenou kruhovku o průměru 18m a jízdárnu o rozloze 25mx50m s povrchem z geotextilie.

 

MVDr. Miroslav Trunda

pochází z Olomoucka. Jezdectví se věnuje od devíti let, závodně se začal prezentovat v roce 2000, kdy zahájil první ročník SZeŠ Lanškroun, kde také odmaturoval v oboru chov koní a jezdectví . V rámci praxe na SŠ se věnoval podkování koní. V roce 2010 úspěšně zakončil studium na Fakultě veterinárního lékařství na VFU v Brně. Během studií na VŠ se zabýval výcvikem mladých a problémových koní a tréninkem jezdců. Nyní spolupracuje s Českou genetickou bankou v Praze, kde pracuje na výzkumu kmenových buněk, které využívá ve své veterinární hipiatrické praxi. V současné době vlastní dva koně. Reprezentoval na mezinárodních závodech v Rakousku, Německu, Polsku a Francii.

 

Adéla Svobodová

se narodila v Praze. Jezdeckému sportu se věnuje od svých šesti let, od dvanácti let jezdí závodně. Od roku 2003 se věnuje všestrannosti. Dvakrát se stala mladým jezdem roku a mistryní ČR mladých jezdců a to v letech 2007 a 2008. V roce 2008 dokončila Mistrovství Evropy mladých jezdců v Kreuthu a získala Stříbrný výkonnostní odznak. Od roku 2009 vlastní cvičitelskou licenci. Má za sebou starty na mezinárodní úrovni z Německa, Rakouska, Polska a Francie. Získala titul BSc. na University of New York in Prague a Empire State College, a nyní je studentkou Vysoké školy finanční a správní. Na ježdění má celkem 5 koní.

 

Yvetta Svobodová

je z Prahy, kde vystudovala Gymnázium Na Zatlance. Jezdecké začátky absolvovala s klisnou Torou. Na Středním odborném učilišti zemědělském v Praze- Velké Chuchli absolvovala v letech 1996/97 rekvalifikační kurz trenér dostihových a sportovních koní. Od roku 1998 je držitelkou cvičitelského průkazu. V roce 1999 se zúčastnila mezinárodního školení pro cvičitele a trenéry v rámci programu „Leonardo da Vinci“. Je také držitelkou oprávnění pro přepravu zvířat a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Sofie Brodová

Pochází z Prahy a za podpory rodičů se velmi úspěšně věnuje drezuře. Je několikanásobnou mistryní ČR (junioři a mladí jezdci) a účastnicí ME. Nejcennějších výsledků dosáhla v sedle Lissandra, se kterým se objevují na domácích i zahraničních obdélnících již čtvrtou sezonu. Jejím prvním koněm byl valach plemene Menorqueen a drezurní začátky zažila v sedle zkušeného Avalona, který si již užívá zaslouženého odpočinku. Je studentkou pražské English College.

 

Barbora Sosnovcová

se narodila v Praze. Vystudovala Střední odbornou školu propagační výtvarník. Jezdeckému sportu se věnuje od svých 11 let. Od roku 2008 se věnuje všestrannosti. Dříve se na závodech objevovala v sedle zkušeného Egona, kterého pro ní připravoval přítel Martin Sokol. Nyní ji na českých i zahraničních kolbištích vídáme s valachem Vendou.